Αξιόπιστες εταιρείες

10 χρόνια στο χώρο της ασφάλισης

500+ Ευχαριστημένοι πελάτες

Ποιοι Είμαστε Ασφάλειες Χαρώνης στην Πάτρα

Προτέρημά μας η Συνέπεια, προσόν μας η Ειλικρίνια, πλεονέκτημά μας η Αξιοπιστία.

Το πρακτορείο "Ασφάλειες Χαρώνης" στην Πάτρα παρέχει αξιόπιστα προγράμματα ασφάλισης για το αυτοκίνητο, την υγεία, την περιουσία και την επιχείρισή σας.

Ρωτήστε τον Ασφαλιστικό Σύμβουλο

Οι Υπηρεσίες μας 

Αυτοκίνητο

Περισσότερα

Υγεία & Προστασία

Περισσότερα

Περιουσία & Δάνειο

Περισσότερα

Αστική Ευθύνη

Περισσότερα

Επιχειρηματικοί Κίνδυνοι

Περισσότερα