Ασφάλεια Αστικής ΕυθύνηςΠρογράμματα που προσαρμόζονται στις ανάγκες σας

Ως Αστική Ευθύνη ορίζεται η υποχρέωση που έχει αυτός που προκάλεσε ζημιά σε κάποιον τρίτο, να την αποκαταστήσει. Η ασφάλιση της Αστικής Ευθύνης καλύπτει τις δαπάνες απόκρουσης (π.χ. δικαστικά έξοδα) ή/και ικανοποίησης των αξιώσεων του τρίτου κατά του ασφαλισμένου (δηλ. των αποζημιώσεων), οι οποίες οφείλονται σε πράξεις ή παραλείψεις του. Το πρακτορείο “Ασφάλειες Χαρώνης” στην Πάτρα παρέχει ολοκληρωμένα Προγράμματα Ασφάλειας Αστικής Ευθύνης.

Ρωτήστε τον Ασφαλιστικό Σύμβουλο

Προγράμματα Ασφάλειας Αστικής Ευθύνης

Η Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης επιχειρήσεων ή ιδιώτη καλύπτει ζημιές ή ατυχήματα τρίτων που μπορεί να προκύψουν στους χώρους εγκατάστασης της επιχείρησης. Με τη βοήθεια του ασφαλιστικού μας πρακτορείου μπορείτε να επιλέξετε το πρόγραμμα που καλύπτει τις ανάγκες σας. Προσφέρεται ολοκληρωμένη κάλυψη γενικής αστικής ευθύνης καθώς και δυνατότητα κάλυψης εργοδοτικής ευθύνης, με ασφάλιστρα που προσαρμόζονται στο μέγεθος της κάθε επιχείρησης!

Καλύψεις Αστικής Ευθύνης

 • Αστική Ευθύνη Ιατρών
 • Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών
 • Αστική Ευθύνη Φυσικοθεραπευτών
 • Αστική Ευθύνη Λογιστών
 • Αστική Ευθύνη Δικηγόρων
 • Αστική Ευθύνη Μηχανικών – Τεχνικών Ασφάλειας
 • Αστική Ευθύνη Γραφείων & Ιατρείων
 • Αστική Ευθύνη Εμπορικών Καταστημάτων
 • Αστική Ευθύνη Γυμναστηρίων
 • Αστική Ευθύνη Θεάματος – Εκδηλώσεων
 • Αστική Ευθύνη χώρων εστίασης
 • Αστική Ευθύνη χώρων εκπαίδευσης
 • Αστική Ευθύνη Ανέγερσης Εργασιών
 • Αστική Ευθύνη Γραφείων
 • Αστική Ευθύνη Ανελκυστήρων
 • Αστική Ευθύνη Χώρων Στάθμευσης Αυτοκινήτων
 • Αστική Ευθύνη Κομμωτηρίων
 • Αστική Ευθύνη Ιδιοκτητών Κτιρίων
 • Αστική Ευθύνη Εργασιών Καθαρισμού κτιρίων
 • Αστική Ευθύνη Διοργάνωσης Εκδηλώσεων
 • Αστική Ευθύνη Ενοικιαζομένων Δωματίων / Ξενοδοχείων
 • Προσωπική Αστική Ευθύνη
 • Τεχνικοί Ασφαλείας
 • Ηλεκτρολόγοι/ Υδραυλικοί/ Ψυκτικοί

Ρωτήστε τον Ασφαλιστικό Σύμβουλο

Θα σας βοηθήσουμε να επιλέξετε το πρόγραμμα χρειάζεστε

Συχνές Ερωτήσεις

Το πλέον βασικό είναι η αξιοπιστία του Ασφαλιστή, ο οποίος είναι υπόλογος για την ποιότητα του Ασφαλιστηρίου (αρτιότητα και πληρότητα της κάλυψης, διαδικασία διευθέτησης της υποσχόμενης αποζημίωσης) και την αποφυγή αυτού που λέμε "ψιλά γράμματα" ή καταχρηστικές εξαιρέσεις, όπως:

 • Μη κάλυψη αξιώσεων αποζημίωσης που ανάγονται σε "περιπτώσεις με μεγάλη πιθανότητα να συμβούν"
 • Μη κάλυψη επακόλουθων χρηματικών αξιώσεων. (Σημείωση: Σε ένα Ασφαλιστήριο Επαγγελματικής Ευθύνης οι αξιώσεις για αποζημίωση, επί της ουσίας, ανάγονται σε επακόλουθες χρηματικές απώλειες)
 • Ρητή αναφορά πως το Ασφαλιστήριο αποζημιώνει μόνο κατόπιν τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. (Σημείωση: Είναι προφανές πως ο Ασφαλισμένος θα πρέπει να περιμένει επί σειρά ετών για να τον καλύψει η Ασφαλιστική Εταιρεία. Στο μεταξύ, ο Ασφαλισμένος θα συνεχίζει να είναι υπόδικος και θα πληρώνει ασφάλιστρα!)
 • Ουσιαστική νομική και οικονομική κάλυψη.
 • Εγγύηση ότι για τυχόν οικονομική ζημιά Εργοδότη ή/και Τρίτου από λάθος ή παράλειψη του Ασφαλισμένου, θα αποζημιώσει κάποια Ασφαλιστική Εταιρεία.
 • Άριστο δείγμα ποιότητος και φερεγγυότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών.
 • Κίνητρο δημιουργίας και οικονομικής προόδου, αφού με το αίσθημα ασφάλειας που προσφέρει ενθαρρύνει τον Ασφαλισμένο Επαγγελματία να αναλαμβάνει επαγγελματικούς κινδύνους και πρωτοβουλίες.

Η διαδικασία μπορεί να γίνει απευθείας μέσω του γραφείου μας. Επιλέξτε, με την δική μας επαγγελματική καθοδήγηση, το κατάλληλο ασφαλιστικό πρόγραμμα Αστικής Ευθύνης που καλύπτει τις ανάγκες σας!