Επιχειρηματικοί ΚίνδυνοιΠροστατέψτε την επιχείρησή σας

Σε κάθε εργασιακό χώρο οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε μια σειρά από κινδύνους που μπορούν να επηρεάσουν και να απειλήσουν άμεσα ή έμμεσα την υγεία και την ασφάλειά τους. Ο κάθε επαγγελματίας έχει ανάγκη να ασφαλίσει την επιχείρησή του από τυχόν λάθη ή παραλείψεις που μπορεί να έχουν ολέθρια αποτελέσματα για τον ίδιο ή την επιχείρησή του. Το πρακτορείο “Ασφάλειες Χαρώνης” στην Πάτρα παρέχει ολοκληρωμένα προγράμματα προστασίας από επιχειρηματικούς κινδύνους.

Ρωτήστε τον Ασφαλιστικό Σύμβουλο

Προγράμματα ασφάλειας Επιχειρηματικών Κινδύνων

Το πρακτορείο “Ασφάλειες Χαρώνης” στην Πάτρα παρέχει προγράμματα ασφαλιστικής κάλυψης σε μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις και επαγγελματικούς χώρους, τα οποία περιλαμβάνουν όλες τις αναγκαίες καλύψεις που θα εξασφαλίσουν το κτίριο και το περιεχόμενο της επαγγελματικής σας περιουσίας, καθώς και τις οικονομικές απώλειες σε περίπτωση κινδύνου.

Καλύψεις Επιχειρηματικών Κινδύνων

Ασφάλιση Πιστώσεων

 • Σας παρέχουμε τη δυνατότητα χρήσης παγκοσμίου δικτύου ασφαλιστών πιστώσεων
 • Διαχειριζόμαστε τον πιστωτικό σας κίνδυνο
 • Σας δίνουμε πληροφορίες για εγγυητικές που λαμβάνετε

Ασφάλιση Ιχθυοκαλλιεργειών

Μια από τις πιο εξειδικευμένες ασφαλίσεις αποτελεί αυτή των ιχθυοκαλλιεργειών και πρέπει κανείς να είναι ενήμερος για τις ιδιαιτερότητες της παραγωγής καθώς και των διαφόρων κινδύνων που την απειλούν

Φωτοβολταϊκά

Με την Ασφάλιση Φωτοβολταϊκών Εγκαταστάσεων καλύπτονται οι φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις από τους διάφορους κινδύνους καθώς και τη λειτουργία τους. Επίσης δίνονται αποζημιώσεις για απώλεια εσόδων των ιδιοκτητών.

Ασφάλιση τεχνικών έργων

 • Κατά παντός κινδύνου κατασκευαστή
 • Κατά παντός κινδύνου μηχανικών βλαβών
 • Ασφάλιση μελλοντικών κερδών
 • Αστική – Εργοδοτική ευθύνη
 • Ασφάλειες Μηχανολογικού και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού

Ασφάλιση μεταφορών

Στην ασφάλιση των μεταφορών ο έλεγχος των καλύψεων παίζει πολύ σημαντικό ρόλο για την μελλοντική αποζημίωση. Τα διακινούμενα αγαθά μπορούν να καλυφθούν κατά παντός κινδύνου με ρήτρες Α, Β, C.

Ασφάλιση πληρωμάτων

Οι απαιτήσεις του ναυτιλιακού κλάδου δημιουργούν πολλούς και σημαντικούς κινδύνους για τους εργαζόμενους του κλάδου.

Μπορούμε να προσφέρουμε τις εξής καλύψεις:

 • Θάνατος
 • Μόνιμη Ολική Ανικανότητα
 • Νοσοκομειακή Περίθαλψη
 • Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη
 • Δαπάνες Αποστολής Αντικαταστάτη

Ασφάλιση κτιριακών εγκαταστάσεων

Στους καιρούς που διανύουμε μια πιθανή ζημιά στις κτιριακές εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό μιας επιχείρησης θα αποτελέσει «πάρθιο βέλος» για την ευημερία και την εξέλιξη της επιχείρησης. Μπορούμε να προσφέρουμε ασφαλιστήρια συμβόλαια που θα το αποτρέψουν.

Αναφέρουμε ενδεικτικά τις εξής καλύψεις:

 • Απώλεια κερδών
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Κλοπή
 • Ληστεία
 • Κακόβουλες ενέργειες
 • Πυρκαγιά από οποιαδήποτε αιτία
 • Σεισμός και πυρκαγιά συνεπεία σεισμού

Ρωτήστε τον Ασφαλιστικό Σύμβουλο

Θα σας βοηθήσουμε να επιλέξετε το πρόγραμμα χρειάζεστε